Rapportera Piratkopiering

Hjälp oss att stoppa piratkoperingen av programvara nu!

Känner du till ett företag eller en organisation som använder illegal programvara (programvara utan licens)? Är du trött på att hålla inne med vad du vet? Tala först med chefen eller din uppdragsgivare. Om han eller hon inte lyssnar, är det dags att tipsa BSA. Om ditt tips leder till att BSA erhåller skadestånd eller motsvarande, kan du erhålla upp till 500 000 kronor.

Belöning erhålles för information som lämnas till BSA och som leder till att BSA erhåller skadestånd genom en dom eller en förlikning. Belöningen uppgår till 10% av det belopp som BSA erhåller i skadestånd (men max 500 000 kronor). Om flera personer lämnar information om samma företag och företaget tvingas betala skadestånd till BSA, får dessa dela på den utbetalbara ersättningen. Uppgiftslämnaren får själv betala skatt och avgifter på ersättningen som utgår. Vi tar gärna emot tips som gäller försäljning av olaglig programvara, men för dessa tips utgår inte belöning.

Din lojalitetsplikt

Att rapportera oegentligheter utan att först påtala dem för arbetsgivaren kan vara ett brott mot din lojalitetsplikt. Är du konsult ska du givetvis först kontrollera om det finns några sekretesskrav i ditt avtal med uppdragsgivaren.

Vårt löfte om sekretess

Vi uppskattar ditt beslut att rapportera piratkopiering, och anser att ett konfidentiellt upprätthållande av dina uppgifter är mycket viktigt. Därför behandlar vi alla uppgifter du lämnar till oss med största möjliga försiktighet. Dessa kommer att hanteras av professionella, juridiska ombud som arbetar med lagar kring nationell och internationell datasäkerhet och sekretess. Vill du veta mer om BSA:s löfte om sekretess? Läs mer här

Vad har vi möjlighet att undersöka?

Observera att vår möjlighet att undersöka och vidta åtgärder mot piratkopiering är begränsad till våra medlemmars produkter. Det innefattar majoriteten av världens mest populära nyttoprogram med över 1 000 produkter.

Rapportera piratkopiering genom att klicka här eller ring BSA:s hotline på telefonnummer 020-21 75 22

Vad behövs för att göra en rapport

  1. Grundläggande information om organisationen du rapporterar om.
  2. Information om vilken programvara som piratkopieras, inklusive antalet installationer och antal licenser.
  3. Orsaken till varför du tror att organisationen piratkopierar programvara.
  4. Lite av din tid.

Din rapport är konfidentiell

BSA har en strikt policy att hålla all information om dig konfidentiell. BSA tackar dig för din rapport och kommer inte att vidarebefordra informationen om inte lagen kräver detta.

Mer om BSA