Съобщете за пиратство

Загрижени сте, че някой използва нелицензиран софтуер? Ако подозирате свой колега или дори бивш работодател в използване на пиратски софтуер, използвайте горещата линия на BSA във вашия район или изпратете имейл. Съобщаването ще ви отнеме съвсем малко време и информацията, която подавате, ще остане поверителна, а можете да оставите и анонимно съобщение.

Какво е необходимо за подаване на информация:

  1. Основни данни за организацията, за която подавате информация.
  2. Какъв софтуер се пиратира, включително брой на инсталираните копия и брой на лицензите.
  3. Причините, поради които смятате, че организацията използва пиратски софтуер.
  4. Малко от времето ви.

Информацията, подадена от вас, е поверителна

BSA спазва стриктна политика на поверителност на информацията. Благодарим ви, че ни предоставихте информация, която няма да разгласяваме, освен ако това не се изисква по закон.

Научете повече за BSA