BSA bepleit toekomstgerichte handelsagenda om meer digitaal protectionisme te voorkomen

Amsterdam, 30 januari 2014 –

De regels voor de wereldhandel hebben geen gelijke tred gehouden met de snelle innovatie van software-gedreven producten en diensten, zoals cloud computing en data-analyse. Dit stelt BSA | The Software Alliance in haar nieuwe rapport. Om de uitbreiding van digitaal protectionisme te stoppen, bepleit BSA een toekomstgerichte agenda voor overleg rondom de digitale economie, het bevorderen van innovatie en het creëren van gelijke kansen voor informatietechnologie.

"Software-gedreven technologieën leveren baanbrekende innovaties op voor de gehele economie en alle aspecten van het moderne leven. Om maximaal voordeel te halen uit deze innovaties moeten regeringen de digitale economie eerder bevorderen dan afremmen”, zegt Victoria Espinel, president en CEO van de BSA. "We hebben behoefte aan moderne handelsregels die nieuwe vormen van IT-gericht protectionisme voorkomen en een vrij verkeer van informatie over grenzen heen garanderen."

"Aan weerszijden van de Atlantische en Stille Oceaan onderhandelen landen over verdragen en voeren ze gesprekken over diensten en IT-producten. We hebben een historische kans om de handelsagenda vorm te geven voor het digitale tijdperk", zegt Espinel. "Verdragen met een enorme impact op de digitale economie stellen bedrijven groot en klein in staat om te innoveren en groeien. Daarnaast maken ze het voor consumenten mogelijk toegang te krijgen tot de beste producten en diensten ter wereld, creëren ze banen en verbeteren ze de kwaliteit van leven”.

Het BSA-rapport met de titel ‘Powering the Digital Economy: A Trade Agenda to Drive Growth’ brengt voorbeelden in kaart van digitaal protectionisme die van negatieve invloed zijn op de sociale en economische voordelen die software-gebaseerde producten en diensten bieden. Voorbeelden van deze niet-traditionele markthobbels zijn het beperken van informatie-uitwisseling over grenzen heen, technologiecertificeringen puur beperken tot de lokale markt, normstellend beleid en overheden die lokale IT-producten en –diensten bevoordelen bij gunning.
Om de handel in digitale producten en diensten te stimuleren, stelt BSA een driestappenplan voor:

  1. Allereerst, moderniseer de handelsregels zodat ze aansluiten bij de realiteit van de digitale economie van vandaag. Dit vereist het faciliteren van de handel in innovatieve diensten zoals cloud computing. Daarnaast is het essentieel dat de grenzen open blijven voor het vrije verkeer van data en dat regels rondom de handel gemoderniseerd worden om aan te sluiten bij de huidige realiteit van de digitale economie. Verder is het nodig regelgeving te voorkomen die bepaalt waar servers komen te staan.
  2. Ten tweede, promoot het continu innoveren van technologie. Hiervoor is een handelsagenda nodig die het huidige intellectuele eigendom beschermt en het gebruik van vrije, marktgedreven technologiestandaarden aanmoedigt.
  3. Ten derde, creëer een gelijkwaardig speelveld voor alle concurrenten. Dit vereist dat overheden het goede voorbeeld geven. Zij moeten volledig transparant zijn in hoe ze een keuze voor bepaalde technologie maken. Ze kunnen hun beslissing onderbouwen, met of een product of dienst het best aansluit bij hun behoeften en een goede prijs-kwaliteitverhouding biedt. En niet op basis van de herkomst van de technologie.

"Elk land dat in het informatietijdperk wereldwijd wil concurreren, heeft een uitgebreide digitale agenda nodig met een toekomstgericht handelsbeleid", zegt Espinel. "Regeringen moeten erkennen dat het afschermen van informatie binnen een wereldwijd netwerk nadelig werkt voor hun eigen land. Geen enkele lokale economie kan in isolatie zo snel groeien als met solide handelsrelaties over grenzen heen."
Het volledige rapport is beschikbaar op www.bsa.org/digitaltrade.

Over BSA | The Software Alliance

BSA | The Software Alliance (www.bsa.org) is de belangrijkste pleitbezorger van de software-industrie ter wereld. De aangesloten leden van de BSA investeren jaarlijks miljarden dollars in de ontwikkeling van softwareoplossingen die de economie stimuleren en het moderne leven verbeteren. De BSA verbreedt de horizon van de digitale wereld door relaties met internationale overheden, het naleven en afdwingen van intellectueel eigendom, en onderwijsactiviteiten. Daarnaast vergroot de organisatie het vertrouwen in de nieuwe technologieën die deze wereld stimuleren. Meer informatie: www.bsa.org/netherlands of www. bsa.nl.

Voor meer informatie

LVTPR
Naomi Samson / Mels Dees
Telefoon: 030 - 65 65 070
E-mail: bsa@lvtpr.nl

Geen persberichten meer ontvangen of voorkeuren wijzigen? Klik hier.