Digitální protekcionismus brání rozvoji mezinárodního obchodu v oblasti informačních technologií

Mezi typické digitální překážky patří například bariéry v přeshraniční výměně informací, národně orientované certifikace technologií a standardů či zvýhodňování místních IT produktů a služeb ve veřejných zakázkách. Organizace BSA navrhuje odstranit ochranářské praktiky pomocí globálních pravidel digitálního obchodu.

WASHINGTON/PRAHA, 30. ledna 2014 –

Mezinárodní pravidla obchodování nedrží krok s rychlou inovací produktů a služeb využívajících software, mezi které patří například cloud computing a datové analýzy. Hlavní brzdou rozvoje je digitální protekcionismus. Vyplývá to z nové studie organizace BSA | The Software Alliance. Ochranářské praktiky navrhuje BSA odstranit za pomoci nadčasových obchodních pravidel, která podpoří digitální obchodování, inovace a vytvoří konkurenční prostor pro rozvoj informačních technologií.

"Technologie využívající software jsou motorem zásadních inovací v celém hospodářství a ve všech aspektech moderního života. Chceme-li mít z technologického pokroku maximální možný užitek, vlády musí digitální obchodování podporovat a nikoli mu bránit," vysvětluje Victoria Espinelová, prezidentka a ředitelka BSA, a dodává: "Potřebujeme moderní obchodní pravidla, která zabrání novým formám protekcionismu a zajistí volnou přeshraniční výměnu informací."

"Máme historickou příležitost navrhnout obchodní pravidla, která vyhovují digitální éře. Probíhají vyjednávání a rozhovory o IT službách a produktech ve všech klíčových regionech," říká Victoria Espinelová. "Dohody, které uznávají transformační dopad na digitální obchod, umožní podnikům všech velikostí inovovat a růst. Spotřebitelům umožní přístup k nejlepším produktům a službám, pomohou s tvorbou nových pracovních míst a zlepší kvalitu života."

Studie BSA nazvaná "Rozvoj digitální ekonomiky: obchodní pravidla pro podporu růstu" uvádí příklady digitálního protekcionismu, které degradují sociální a ekonomické výhody produktů a služeb využívající software. Mezi typické digitální překážky patří například bariéry v přeshraniční výměně informací, národně orientované certifikace technologií a standardů či zvýhodňování místních IT produktů a služeb ve veřejných zakázkách.

BSA navrhuje třídílný program doporučení, která podpoří rozvoj digitální ekonomiky:

  1. Modernizace obchodních pravidel tak, aby odrážela realitu současného digitálního obchodování. To představuje zjednodušení obchodních pravidel u inovativních služeb, jakými jsou cloud computing – umožnit volný tok dat přes hranice států a nerozhodovat o fyzickém umístění serverů nebo jiné výpočetní infrastruktury.
  2. Podpořit rozvoj technologických inovací. Toho je možné dosáhnout zajištěním modernizací ochrany práv duševního vlastnictví a podpořit dobrovolné využívání trhem ověřených technologických standardů.
  3. Vytvořit stejné podmínky pro všechny soutěžící. To vyžaduje, aby vlády šly příkladem. Měly by být plně transparentní v tom, jak si vybírají potřebné technologie. Rozhodnutí musí být založena na tom, zda výrobek nebo služba nejlépe vyhovuje daným potřebám a poskytuje kýženou hodnotu. Rozhodující nesmí být to, kde byla technologie vyvinuta.

"Každá země, která chce být v informačním věku globálně konkurenceschopná, potřebuje komplexní digitální agendu, která obsahuje nadčasová obchodní pravidla," upozorňuje Victoria Espinelová. "Vlády si musí připustit, že tvorba informačních bariér je v propojeném světě sebepoškozující: žádná národní ekonomika nemůže růst v izolaci rychleji než v prostředí s pevnými obchodními vztahy."

Celé znění studie je k dispozici zde: www.bsa.org/digitaltrade.

O protipirátské organizaci BSA

BSA | The Software Alliance (www.bsa.org) je přední světová asociace hájící zájmy softwarového odvětví. Sdružuje přes sedmdesát společností, které ročně investují miliardy dolarů do vytváření softwarových řešení, jež pohánějí ekonomiku a zlepšují moderní život. Prostřednictvím spolupráce s orgány státní správy, orgány dohlížejícími na dodržování práv duševního vlastnictví a vzdělávacích aktivit rozšiřuje BSA horizonty digitálního světa a buduje důvěru v nové technologie, které tento svět posouvají vpřed.

Kontakt pro média

Jan Hlaváč
777 076 760
jan.hlavac@mediakom.cz